Máy khách nạp tiếng việt,root bằng kinh hay i .... một lúc đc nhưng với tình trạng máy bị đơ,dùng 1 phút cái là đơ,xin đc rom thì lại là rom recovery mod,vào fastboot cài rec thì bị uot ngay rec.Reset lại cái treo logo luôn
Con này chip quancom nên mò mẫm rom need thì cũng bị treo [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

nay đã sống nên chia sẻ ace có kèo làm cho nhanh đỡ phải mò

Phần mềm up rom Coolpad Download Assistant Setup.Ace giải nén và cài đặt ,mở lên và chọn...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]