tiếng việt 4.4.2 máy nga chưa có tiếng việt nên viết bài xin ae chia sẻ 1 bản để chạy với ạ
nạp file tv vn vào treo máy không đc ạ

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]