Các bác ai hướng dẫn em cách hard reset con w510 với. Em làm theo cách thông thường với wp là giữ nút nguồn và volume - rồi mà mãi không thấy nút dấu than. Chỉ khi giữ nút nguồn và nút volume + thì mới hiện lên hình setting và dấu sạc điện cạnh bên nhau....
T_T help với các bác ơi


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]