đã vệ sinh sạch sẽ, cách ly cụm tai nghe mà vẫn bị
A.E ai làm qua rồi xin giúp đỡ

- - - Updated - - -

bị liệt thêm 2 nút tăng giảm âm lượng nữa :023: a.e ai cao tay vào giúp e cái


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]