nhận cây samsung win như tiêu đề em đã thay pin thay chân sạc chạy pm rồi nhưng vẫn không được mong anh em giúp ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]