Nhận máy rớt nước oxy hóa hết chân , nên gỡ bỏ câu 2 đường loa done.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]