Nhận Khách Cây LG G Pro 2 F350L Lên Logo LG Chớp Tắt.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Đã thử Kdz, FlashTools, TOT các kiểu nhưng vẫn Fail. Em ấy thật cứng đầu.
Điên người lên, lôi Box Octoplus ra xử em nó. Lên Support Download File nhưng trong List No Support Model F350L. WTF ? [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lên Google Seach, tìm được File Kdz. Download về, Dùng Octoplus Conver Frimware thành OCT Done !
Stock Kdz cho ai cần :...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]