em có cây iphone 5 đang chạy 8.4 mã bảo vệ,giờ em muốn restore lên phiên bản mới nhất có được không mấy anh?


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]