Bác nào có file tiếng việt lumia 535 rm-1098 code 059w7h4 cho e xin với ạ

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]