Flash qua SP Flash tool bị mất imei và BB, bác nào có cho mình xin file backup or file gốc. Có hướng dẫn khắc phục thì càng tốt. Tk


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]