File Cert & Qcn là gì ? Công dụng như thế nào ? Và dùng trong trường hợp nào ? .... Chắc anh em thợ cũng đã biết roài hen ! Mình ko đề cập vấn đề này nữa ! Mà vào vấn đề chính luôn.
Bên dưới là Tổng Hợp File Cert & Qcn của một số dòng SamSung (Mình sưu tầm cũng khá nhiều !)

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] cho anh em nào cần !
Pass thì thủ tục như thường lệ rồi inbox...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]