nhận máy vẫn nhận thẻ nhở.mở bắt định dạng nhưng báo lỗi hoạt động.e đã flash lại vẫn vậy.ae làm qua xin giúp e với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]