em root cài tv cho em nó giờ thì treo logo bác nào có file đệ xin với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]