Vô tình mình có đánh rơi chiếc [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]xuống nước, mình có vớt nên liền và tháo pin sấy máy, có bác nào biết cách kiểm tra máy không chỉ mình với, mang ra tiệm thì sợ lấy hết đồ. . ai có mẹo nào chỉ mình với . Cảm ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]