Kèo Cuối Năm, Lại Tiếp Tục Share Free Cho Anh Em ! [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Thông Tin Bản Rom :

* Rom được Việt Hóa tầm 95% (Đủ để đong lúa - Kiếm tiền đi nhậu! [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]])
* Đã Add Sẵn Root + Teamwin Recovery (Tiện lợi cho Bác nào thích vọc vạch)
* Xóa Bỏ Triệt Để Các Ứng Dụng Nhà Mạng T-mobile Và Các Ứng Dụng Thừa Không Cần Thiết. Đảm Bảo Rom Hoặt Động Mượt, Ổn Định, Ko Ngốn Ram Cũng Như Hao Pin.
* Build Tar Trên Nền Stock 5.1.1 DOK2 Mới Nhất Hiện Nay. (Up an toàn qua Odin trong vòng 3'22s)
* Các...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]