galaxy win sạc một lúc báo pin đầy nhưng em tháo sạc ra thì không có pin ae nào gặp qua giúp em với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]