Nhần cây máy lên treo logo tắt lên lại tắt liên tục,,mình đã flash file gốc và file gốc full file mà vẫn vậy,,ae giúp đỡ..thanks !

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]