em nhận cây iphone 4 bị mất vi trình modem anh em giúp em vói ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]