Trưa nay nhận khách Cây Galaxy Grand Prime VE SM-G531F Ver 5.1.1 vào Unlock.
Loay hoay một hồi cũng tìm được File Root.

Share Free cho anh em luôn :
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] (Pass : tanvuongquoc)

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Root xong. Lôi Z3x ra Múc anh em nhé !

*Log :
Operation: Unlock
Selected model: SM-G531F
Software version: 23.9
Waiting ADB device... OK
Reading phone info...
Model:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]