như tiêu đề ace nào có rom em này chuẩn cho em xin với , em úp bản 4.1.2 cảm ứng home với bak dưới lúc ăn lúc ko , em tet cảm ứng rồi củng vậy


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]