Ae cho mình hỏi con 4S mình giờ muốn dùng sim ghép thì dùng loại sim ghép nào tốt nhất ạ..thanks ae !
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]