Như tiêu đề nhờ ace ai biết cách xóa cái biểu tượng HỘP QUÀ màu đỏ kia đi hướng dẫn cho e với . Nó hiển thị khi mình vào Fb hoặc Zalo ạ nhìn chướng mắt lắm ạ .
[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]