làm mãi mà không kết nối được điện thoại với máy tính để sử dụng fastboot.
mong các cao thủ giúp đỡ, có hậu tạ ạ.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]