e đang gặp con Mb 402c treo logo. cắm pc để up rom gốc nhưng máy nhận Usb cứ chập chờn. báo nhận rồi thoát. nhận thoát rồi thoát luôn nên không chạy đc .
ai gặp qua trường hợp này cứu e phát
đã : vệ sinh cổng usb trên máy tính + đt - có đủ bộ cài Driver MTK full - đã gỡ driver khác để tránh sung đột... :3 :buc4:


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]