ae giúp e s-off htc e8 1 sim với ah giờ e cài recovery và root được rồi nhưng không s-off được nó máy tình trạng vẫn chạy bình thường không có tiếng việt

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]