Hôm nay quyết định lập cái topic unlock iPhone Clean imei và Viber bị Block vĩnh viễn. Anh em cần chỉ cần để lại theo mẫu sau :

iPhone : 6s & 6s Plus
imei : 35xxxxxxxx
Model : MKR22LL/A


  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Viber : Android & iOs "Unlock đến khi nào ngừng thông báo"
Phone : 0989.79.0168
Mail : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]  • ...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]