Nhận cây Lenovo treo logo mà mình chưa làm qua con này nên chưa biết nó đời j để flash phần mềm,,ae xem giúp rồi nếu có file cho mình xin luôn,,thanks ae nhiều !
( Nếu mình viết sai tiêu đề mong BQT thông cảm )

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]