như tiêu đề mình nhận cây nokia x rm-980 bị loạn cảm ứng .đã thứ 2 cái mới cũng bị vậy.chưa biết nó đi về đâu anh em nào có làm qua giúp gấp với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]