Nhận fix lỗi SMS MMS samsung s5 s6 s6 edge s6 edge plus note 5 Verizon ver new 5.1.1 không cần root
Liên hệ: theo chữ ký nha

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]