như tiêu đề lảnh khách ss galasy v g313 mở máy lên 3p là treo đứng máy ... đả chạy lại rùi mà k hết. .. lick sử e nó té nước .... mong anh em giúp e ....


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]