ae ai đã làm qua con 535 sạc ko báo gì chỉ giáo em phát.máy cắm sạc bị nổ.nhận qua tay thợ khác,giờ đo thì vẫn thông trở kháng ok hết.mà ko biết ăn đi đâu.ae ai làm rồi chia sẻ em phát


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]