E có con SC-02F vào KT bộ nhớ thì thấy xuất hiện cái này ạ . Nhờ ae coi giùm xem như nào e chưa gặp bao giờ .
Tình trạng máy vẫn dùng bt ạ .
[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]