[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]Hiện nay Model Goocel M4 chưa có rom nên việc Flash Rom để khôi phục là 1 vấn đề

Thực hiện Goocel M4 Mã bảo vệ Gooecl M4 mã Gmail như sau
Nhấn phím Pwr 2s nhấn giữ thêm phím Vol- đến khi lên Logo Goocel thì thả Pwr ra vẫn giữ Vol-
Lúc này trên màn hình sẽ hiện con Roboot thì thả Vol- ra => nhấn tiếp Vol+ vậy là tới nơi cần làm rồi ace làm tiếp đi nhé :D
Di chuyển Vol + - thực hiện Pwr[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]