[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Stock Frimware của các dòng Sony Xperia Quốc Tế thì anh em có thể dễ dàng kiếm .
Nhưng đối với một số Model Sony Xperia Nội Địa Nhật Bản, thì để kiếm được Stock Frimware cũng tương đối khá khó khăn đối với một số anh em.
Nay mình Sưu Tầm được 44 Model . Chia sẻ Free cho anh em gặp kèo load về múc cho lẹ ! Khỏi phải mất công lên nhờ anh Gồ. [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

1. Xperia X10 SO-01B...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]