có thể bạn đã gặp . có thể bạn đang gặp và cũng có thể bạn chưa gặp . đôi khi nó vẫn cần khi chặng đường ta đi luôn phải bước qua nó . đã lâu lắm rồi người ta như dần quên cái tên Longmobile2007 . thôi kệ ai làm gi thì làm . nó có thể là dĩ vãng hay tương lai thì cõ lẽ đây cũng là bài viết đánh dấu sự trở lại của Longmobile2007 . chia sẻ này có lẽ quá thừa nhưng nó là cái chia sẻ của ngày hôm nay . của ngày Longmobile2007 trải qua rắc rối. ( mong anh Phú thông cảm ) . ở pic này không có Hướng Dẫn nhưng cũng chỉ mong khi anh em gặp thì call cho Long nhé . Rom này OK cho dù máy đã Brick dành cho Lenovo A658T đã test ( có cái tật cổ truyền là Rom chỉ có tiếng anh )


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]