Tình hình là em có 1 con như trên, do bị quên mật khẩu và nhập nhiều lần nên giờ ( iphone bị vô hiệu hóa kết nối với itunes ) . Nhờ các ACE giúp đỡ, em dốt phần mềm lắm ạ, nhờ a em hướng dẩn tận tình ạ ..... cảm ơn nhiều!!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]