-Máy của bạn trong quá trình sử dụng , unlock , repair efs , nâng hạ bootloader .... bị mất wifi

Đây chính là giải pháp dành cho bạn

Đã test trên rất nhiều máy,đảm bảo sw 100% ok

File load bên dưới[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]