như tiêu đề trên máy bị mã bảo vệ em fotmat e nó xỉu luôn ạ . chíp spd 6531 , trước khi fotmat e red file ra rồi mà chạy lại lên logo rồi tắt . hết cách lên xin file ạ . mong anh em giúp đỡ ạ trhank all .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]