em đã thay cụm xạc,câu tắt Q2,L3,L4,1 số con quanh Q2.vẫn vậy.bác nào làm qua chỉ em với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]