mình mới nhận 1 cây ip5 nghe gọi bình thường nhưng khi bật loa ngoài lên thi máy bên kia không nghe đươc.ai gặp rồi xin chỉ giáo.thanhks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]