Mình mới nhận 206 rot nước mất loa ngoai đã thay 2 con tụ 3027 Đã len tiêng mà nó kêu È È không à ae nao đã lam qua xin giup đở cảm on nhiu

- - - Updated - - -

Có ai không giúp minh với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]