em đã thay loa khác rui mà vẫn bị như vậy..kiếm tra thay thế r739 và r740 ,v700 và v701 nhưng vẫn chứng nào tật ấy.đến đây thì em hết biết làm j rui.
nhờ các anh chỉ giúp em với ạ...:023::th_124:


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]