nay e gặp con iphone 5s tất cả đều pt
bị từ lúc sặc trên ô tô bị nóng máy
dùng lúc thì nóng gian máy lên nhanh hết pin lúc lại bình thường
và bây giờ kém sạc ak
lúc hết pin cắm sặc zin mới nhận còn sặc thường k nhận
e đã thay pin rồi vẫn không đk
máy zin nguyên
a e có cao kiến giúp e 1tay ak


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]