Khi cài win lại giờ e mất driver samsung khi cắm box Z3X để flash..thường flash bằng odin e chỉ cài kies là điện thoại nhận cổng COM rồi..Nay lấy box ra flash thấy thiếu driver ko flash dc,,ae giúp...thanks !

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]