em nhận máy iphone 4s mất nguồn .cắm vào máy tính vẫn nhận driver và hiện thi trên itune chế độ restore
em chọn file nhưng chạy tới chu waiting được 1 lát là báo lỗi 4014 em đổi máy tính cài itune mới nhất mà vẫn báo lỗi này
các bác chuyên về iphone giúp em với em cảm ơn...:thanks:


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]