file [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]Câu đúng theo mầu các bác nhé
Giờ các bác mở Tool lên như hình => Click Scan SDC hộ em phát:
Cách Kíu: Với các máy new (In list SP, sẽ cập nhật dần). Thậm chí nhiều máy chẳng box nào súp pọt, các bác vẫn "Tay không bắt cướp" mà không cần đụng vào con ốc, hay câu Jtag mù con mắt ... Thay vào đó... chỉ việc load SDC File +. Write vào Thẻ như thế này:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
OK, xóa đi, nhanh còn kịp...

Khi nó Write xong, tháo thẻ ra => Trên tay các bác là SDC Repair Bootloader rồi ạ.

Lắp thẻ vào máy Brick hay banh Boot => "Dương chỉ", Jig, Hay gì gì thì tùy => Hơi lâu 1 chút, nhưng máy sẽ Boot OK vào DL mode.

Hehe... => PC lại nhận Phone rồi... => Odin đại pháp + File gốc => Táng thôi
Và... All done... Lụm thôi

nguôn sưu tầm[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]