như tiêu đề bác nào có file Unbrick của i9100G cho em xin với , trong tay chỉ có ATF box sắt mong các bác chỉ giúp . thank ....


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]