như tiêu đề .con zenphone 4.5(t-100q) của khách míc nói nghe rồ và rè .mình đã lấy míc của 6500s,e71... câu thẳng vào main rồi nhưng vẫn not ok.vậy ae ai có sơ đồ câu míc 2 chân con này thì úp lên cho mình xin với.thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]