Đã không ít ai mà không 1 hoặc vài lần khi làm PM cho Nokia X và XL bị mất Boot kể cả bản thân tôi [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] Lý do nạp sai Codel Products

Và sau khi nạp PM sai Codel Products xong máy mất nguồn
...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]