nhận 1 cây iphone 4s rớt nước vệ sinh kỹ càng gáp lại k lên nguồn cắm vào pc báo DFU restore để đang chờ iphone hoài


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]